אִמָא

להיות מטופח בידיה של האם משמע להיות מבורך בחסדי השלום;

להיות נתמך  בידיה של האם משמע להתחזק בחסד הכוח;

להיות מוערך בידיה של האם משמע להכיר  בחסד השייכות;

להתאמן בידיה של האם משמע לגדול בחסד ההנהגה;

להיות מטופל בידיה של  האם משמע להיות מרוצה מחסד שביעות הרצון;

להיות מוזן מידיה של האם משמע לרוות מחסד השפע;

להתקיים בזכות האם משמע להתבצר בחסד המהות האלוהית;

להיות מחובק בידיה של האם משמע להתנחם בחן הקבלה;

להיות מוערך על ידי האם משמע להיות מבורך בחסד ההשקעה;

להיות מוערך על ידי האם משמע להיות מאומת בערך החסד.

להיות מוגן בידיה של האם משמע להתחזק בחסד האמון הריבוני;

לשרת את האם משמע להתארח בחסד הכנסת אורחים מפנקת;

להיות מחונן בידיה של האם משמע להיות נוכח בחסד של נדיבות גדושה;

להיות ממושמע על ידי האם משמע להתנהל בחסד המוסר;

להיות מטופל בידיה של האם משמע לקבל ליטוף מחסד החמלה;

לקבל רשות מאמא משמע להיות מונבט בחסד הפריחה המלאה;

להיות מוערך על ידי אמא משמע תשוקה לחסד החיים;

להיות נאהב על ידי אמא משמע להתמוסס באוקיאנוס האחדות;

להתחנך על ידי אמא משמע להיות מתורבת על ידי מסורת החוכמה;

להיות מבורך על ידי האם משמע להיות מופרה בחסד השגשוג;

להיות מונע על ידי האם משמע הפעלה של גורל צפוי

להיות מוחזק בידיה של האם משמע חיבוק אלוהי משמיים;

כל כך חזקה היא האם, אהבתה מקיימת; אהבתה מתוקה;

אהבתה מרפאת; אהבתה מאחדת; דבריה חזקים ומהם פועלה.

 

אז אמא יקרה, כל האימהות, של כל האנשים, בכל העמים;

ביום זה אנו מקדישים לך את הכרת תודה לבסוף לגדולת הרוח האינסופית

שבך, שבאה לידי ביטוי בטבע שלך המעורר יראת כבוד.

זו דרך האימהות, שמתחזקת ביום האם!

Nader Zadi      נאדר זאדי

Hebrew Translation: Irit Hengel