MAMMA

Isang pagpapala ang maaruga ng isang ina;

Nagbibigay ng kalakasan ang suporta niya;

Ang pagkilala niya tunay na nakakapagbigay halaga;

Sa kanyang pagsasanay, pangunguna’y ipinakikita;

Kapanatagan, katiwasayan, ganyan ang ina’y mag-alaga;

Tunay na nakakapawi, nakakabusog, punong-puno ng ginhawa;

Saan maihahantulad pagtanggap, pagyakap ng isang ina?

Pinapanatili ang buhay gaya ng pagpapatibay ng Bathala;

Tunay na kayamanan sa anak ang ina’y magpahalaga;

Lalo na kanyang pagpapahalaga at pagkilala;

Kanyang pagmamalasakit batis ng dakilang pagtitiwala;

Kanyang paglilingkod tila paninilbihan para sa bisita;

Bukas lagi ang palad, diyan ang bawat ina’y sagana;

Kabutihang asal laman ng kanyang bawat disiplina;

Sa yakap ng pakikiramay ang ina ay mag-alaga;

Sa pahintulot niya’y ang pag-usbong ay bukang-buka;

Pagpapala ng buhay ang pahalagahan ka niyang lubha;

Pagpuspus ng malawak na karagatan ganyan ang pagmamahal niya;

Kapag ina’y magturo, puno ng dunong, talino’t kultura;

Kapag ina’y magpala, nakakapagpataba, nakakapagpasagana;

Tadhana’y nag-uumpisa sa pagdadalang-tao ng isang ina;

Langit ang yumayakap, yumayapos sa bawat hawak at haplos niya;

O anong kapangyarihang taglay ng isang ina- kanyang pag-ibig, lakas, tamis, sigla;

Kanyang bawat salita, kilos at pagsinta, siyang ating lunas tungo sa pagkakaisa.

Kaya naman aking Mamma, at sa lahat ng ina ng sangkatauhan at mga bansa;

Hindi sapat ang isang araw na aming handog kung sa walang hanggan ikukumpara

Dakila ka, tunay kang kamangha-mangha!

Higit sa Araw ng mga Ina, ito ang buhay at paraan ng pagiging ina!

Akda ni

Nader Zadi

Tagalog Translation:  Shady Rosario